artykuły

Aminy - grupa funkcyjna

Average: 2 (5 votes)

    Aminy są to związki chemiczne, w których azot połączony jest z atomem węgla i (lub) wodoru. Azot może łączyć się: z jedną grupą węglową i dwoma atomami wodoru, są to aminy I-rzędowe, z dwoma grupami węglowymi i jednym atomem wodoru, to aminy II-rzędowe, oraz z trzema grupami węglowymi, aminy III-rzędowe.

Alkohole - grupa funkcyjna

Average: 4.6 (8 votes)

    Alkohole to związki chemiczne, w których cząsteczkach nasycony atom węgla połączony jest z grupą hydroksylową (-OH).

Alkiny - grupa funkcyjna

Average: 1 (2 votes)

    Alkiny są związkami tworzącymi się przez wzajemne łączenie się atomów węgla oraz atomów węgla z wodorem, przy czym w cząsteczce alkinu występuje przynajmniej jedno wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla.

Alkeny - grupa funkcyjna

Brak głosów

    Alkeny są związkami tworzącymi się przez wzajemne łączenie się atomów węgla oraz atomów węgla z wodorem, przy czym w cząsteczce alkenu występuje przynajmniej jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla.

Alkany - grupa funkcyjna

Average: 1 (1 vote)

    Alkany są związkami tworzącymi się przez wzajemne łączenie się atomów węgla oraz atomów węgla z wodorem.

Aldehydy - grupa funkcyjna

Average: 5 (1 vote)

   Aldehydy są grupą związków organicznych, w których grupa alkilowa lub arylowa oraz wodór połączone są z grupą aldehydową. Wyjątek stanowi metanal, w którym grupa aldehydowa połączona jest z atomem wodoru. Grupa aldehydowa zbudowana jest z węgla, do którego przyłączony jest atom wodoru i wiązaniem podwójnym atom tlenu.

Chemia w latach - Rok 1896

Brak głosów

26 lutego 1896 r – Henri Becquerel podczas badania związków uranu zauważył, że klisza fotograficzna znajdująca się obok ściemniała. Z obserwacji tego zdarzenia wywnioskował, że związki uranu same z siebie wysyłają promieniowanie.

Rodzaj zagrożenia R (zwroty R, kody R)

Average: 5 (2 votes)

Zwroty R wsazujące rodzaj zagrożenia oraz ich numery:

Zwroty bezpieczeństwa S (zwroty S, kody S).

Brak głosów

Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego oraz ich numery:

Chemia w latach - Rok 1774

Average: 5 (6 votes)

Joseph Priestley odkrył tlen, pierwiastek o liczbie atomowej 8. Ogrzewając tlenek rtęci(II) zbierał wydzielający się gaz. Zauważył, że świeca pali się bardzo jasnym płomieniem w tym gazie.

Strony

Subskrybuj RSS - artykuły

Partnerzy Portalu

laboratoria.net

Rekomendowane Firmy

Notatek.pl - Materiały na studia: notatki, ćwiczenia, wykład

Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski

Fiszkoteka