Stężenie procentowe - omówienie

Definicja:

   Stężenie procentowe roztworu jest to liczba gramów substancji zawarta w 100 gramach roztworu, wyrażona w % (procentach)

 

 Zadania obliczeniowe ze stężenia procentowego roztworów możemy obliczać na dwa sposoby:

A) Używając proporcji (na podstawie definicji).

B) Wykorzystując wzory.

 

Wzory nie zawsze pamiętamy, natomiast znając (rozumiejąc) definicje, za pomocą proporcji zawsze obliczymy zadanie. Dodatkowo z proporcji możemy wyprowadzić wzór.

Wzory mają swoje zalety np: przy bardziej skomplikowanych obliczeniach, lub gdy powtarzamy wielokrotnie obliczenia dla różnych danych.

 

Wyprowadzenie wzoru na stężenie procentowe roztworu.

X g(s) ---------- 100 g(r)  ⇒  to wiemy z definicji, Cp stęż. proc. (liczba gramów).

ms g  ------------ mr g          ⇒  to mamy zazwyczaj podane w treści zadania.
-----------------------------
100 • ms = X • mr

X = (ms/mr) • 100   ⇒ Cp to masa substancji w 100 g roztworu wyrażona w procentach, więc

Cp = (ms/mr) • 100%

 Przydatna może być zależność:

mr = ms + mw

 

Oznaczenia:

Cp - stężenie procentowe [%]

ms - masa substancji [g]

mr - masa roztworu [g]

mw - masa rozpuszczalnika (wody) [g]

X - wartość niewiadoma (poszukiwana)


 

 Przykład 1.

Oblicz stężenie procentowe roztworu o masie 500 g, w którym znajduje się 25 g NaCl.

Rozwiązanie:

Dane:

mr = 500 g;

ms = 25 g.

Szukane:

Cp = ?.

Obliczenia:

 A)

Obliczamy stężenie procentowe (Cp).

X g(s) -------------- 100 g(r)

25 g(s) -------- 500 g(r)
----------------------------
25 • 100 = X • 500

X = (25 • 100)/500 = 5 g  ⇒ Cp

Cp =  5 %


B)

Obliczamy stężenie procentowe (Cp).

Cp = (ms/mr) • 100%

Cp = (25/500) • 100 = 5

Cp = ([g]/[g]) • [%] = [%]

Cp = 5 %

  

Odpowiedź:

Stężenie procentowe tego roztworu wynosi 5 %. 

Przykład 2.

Podaj masę wody zawartą w 1 % roztworze wiedząc, że rozpuszczono w nim 5 g NaOH.

Rozwiązanie:

Dane:

Cp= 1 %;

ms = 5 g.

Szukane:

mw = ?.

Obliczenia:

 A)

Obliczamy masę wody (mw).

1 g(s) -------------- 99 g(w)   ⇒ z def. Cp wiemy, że w 100g 1% roztworu znajduje się 1g substancji

5 g(s) -------------- mw                i 99g rozpuszczalnika (wody).
----------------------------
5 • 99 = mw

mw495 g


B)

Obliczamy stężenie procentowe (Cp).

Cp = (ms/(ms+mw)) • 100%    ⇒mw =  ((ms • 100%)/Cp) - ms

mw =  ((5• 100)/1) - 5 = 495

mw =  ([g] • [%])/[%]) - [g]

mw 495 g

  

Odpowiedź:

Masa wody zawarta w tym roztworze wynosi 495 g. 

Przykład 3.

Oblicz ile gramów NaOH potrzeba do sporządzenia 150 g 10 % roztworu.

Rozwiązanie:

Dane:

Cp = 10 %;

mr = 150 g.

Szukane:

ms = ?.

Obliczenia:

A)      

Obliczamy masę wodorotlenku sodu (ms).

  10 g(s) ------------- 100 g(r)  ⇒  z def. Cp 10 g NaOH zawiera się w 100 g roztworu.
     ms ---------------- 150 g(r)
------------------------------------
ms • 100 = 10 • 150

ms = 15 g

 


B)

Obliczamy masę wodorotlenku sodu (ms).

Cp = (ms/mr) • 100%

ms = (Cp • mr)/100

ms = (10 • 150)/100 = 15

         ([%] • [g])/[%] = [g]

ms = 15 g.

 

Odpowiedź:

Do sporządzenia tego roztworu potrzeba 15 g NaOH.

  

Przykład 4.

Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego po zmieszaniu 30 g 60 % roztworu NaCl i 50 g wody.

Rozwiązanie:

Dane:

mr1 = 30 g;

mw = 50 g;

Cp1 = 60 %.

Szukane:

Cp2 = ?.

Obliczenia:

Podczas rozcieńczania roztworu zmienia się zawartość rozpuszczalnika (w tym przypadku wody) natomiast zawartość substancji rozpuszczonej pozostaje bez zmian. Z tego względu obliczamy najpierw masę substancji rozpuszczonej.

A)

Obliczamy masę substancji (ms).

  60 g(s) ------------- 100 g(r)  ⇒  z def. Cp 60 g NaCl zawiera się w 100 g roztworu.
        ms ---------------- 30 g(r)
------------------------------------
ms = (60 • 30)/100 = 18 g

 

Obliczamy masę roztworu drugiego (mr2).

mr2 = mr1 + mw

mr2 = 30 + 50 = 80

  [g] + [g] = [g]

mr2 = 80 g

 

Mając wyliczoną masę substancji rozpuszczonej, oraz masę roztworu drugiego (po rozcieńczeniu), w prosty sposób obliczamy stężenie procentowe nowego roztworu.

 

Obliczamy stężenie procentowe (Cp2).

  18 g(s) -----------    80 g(r)
    X g(s) ------------ 100 g(r)
----------------------------------
X = (18 • 100)/80 = 22,5 g  ⇒ Cp

Cp =  22,5 %

 


B)

Obliczamy masę substancji (ms).

Cp = ms/mr1 • 100 %   ⇒  ms = (Cp • mr1)/100 %

ms = (60 • 30)/100 = 18

ms = ([%] • [g])/[%] = [g]

ms = 18 g

 

Obliczamy masę roztworu drugiego (mr2).

mr2 = mr1 + mw

mr2 = 30 + 50 = 80

  [g] + [g] = [g]

mr2 = 80 g

 

Mając wyliczoną masę substancji rozpuszczonej, oraz masę roztworu drugiego (po rozcieńczeniu), w prosty sposób obliczamy stężenie procentowe nowego roztworu.

 

Obliczamy stężenie procentowe (Cp2).

Cp = ms/mr2 • 100%

Cp = 18/80 • 100 = 22,5

Cp = [g]/[g] • [%] = [%]

Cp = 22,5 %

 

Odpowiedź:

Nowe stężenie roztworu chlorku sodu wynosi 22,5 %.

  

Przykład 5.

120 gramów 50 % roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) zatężono przez odparowanie. Odparowano 40 g wody. Oblicz stężenie powstałego roztworu.

Rozwiązanie:

Dane:

mr1 = 120 g;

mw = -40 g;

Cp1 = 50 %.

Szukane:

Cp2 = ?.

Obliczenia:

To zadanie podobne jest do przykładu 4, z tą różnicą, że w tym przypadku z roztworu pierwszego ubywa wody (rozpuszczalnika). Z matematycznego punktu widzenia zmienia się tylko znak z  "+" na  "-" przy wartości masy wody.

Podczas zatężania roztworu zmienia się zawartość rozpuszczalnika (w tym przypadku wody) natomiast zawartość substancji rozpuszczonej pozostaje bez zmian. Z tego względu obliczamy najpierw masę substancji rozpuszczonej.

A)

Obliczamy masę substancji (ms).

  50 g(s) ------------- 100 g(r)  ⇒  z def. Cp 50 g CuSO4 zawiera się w 100 g roztworu.
      ms ---------------- 120 g(r)
------------------------------------
ms = (50 • 120)/100 = 60 g

 

Obliczamy masę roztworu drugiego (mr2).

mr2 = mr1 + mw

mr2 = 120 + (-40) = 80

  [g] + [g] = [g]

mr2 = 80 g

 

Mając wyliczoną masę substancji rozpuszczonej, oraz masę roztworu drugiego (po zatężeniu), w prosty sposób obliczamy stężenie procentowe nowego roztworu.

 

Obliczamy stężenie procentowe (Cp2).

  60 g(s) -----------    80 g(r)
    X g(s) ------------ 100 g(r)
----------------------------------
X = (60 • 100)/80 = 75 g  ⇒ Cp

Cp =  75 %

 


B)

Obliczamy masę substancji (ms).

Cp = ms/mr1 • 100 %   ⇒  ms = (Cp • mr1)/100 %

ms = (50 • 120)/100 = 60

ms = ([%] • [g])/[%] = [g]

ms = 60 g

 

Obliczamy masę roztworu drugiego (mr2).

mr2 = mr1 + mw

mr2 = 120 + (-40) = 80

  [g] + [g] = [g]

mr2 = 80 g

 

Mając wyliczoną masę substancji rozpuszczonej, oraz masę roztworu drugiego (po zatężeniu), w prosty sposób obliczamy stężenie procentowe nowego roztworu.

 

Obliczamy stężenie procentowe (Cp2).

Cp = ms/mr2 • 100%

Cp = 60/80 • 100 = 75

Cp = [g]/[g] • [%] = [%]

Cp = 75 %

 

Odpowiedź:

Stężenie procentowe powstałego roztworu wynosi 75 %.

  

Przykład 6.

Oblicz masę CuSO4 jaką należy rozpuścić, aby uzyskać 1 dm3 20 % roztworu, którego gęstość wynosi 1,15 g/cm3.

 

Rozwiązanie:

Dane:

Vr = 1 dm3  ⇒ 1000 cm3;

Cp = 20 %;

dr = 1,15 g.

Szukane:

ms = ?.

Obliczenia:

A)

Najpierw obliczamy masę roztworu (mr).

 1,15 g -----------    1 cm3  ⇒ z def. gęstości dr = mr/Vr

     mr ---------- 1000 cm3
----------------------------------
mr = (1,15 • 1000)/1 = 1150 g

 

Obliczamy masę soli (ms).

  20 g(s) ------------- 100 g(r)  ⇒  z def. Cp 20 g CuSO4 zawiera się w 100 g roztworu.
    ms ---------------- 1150 g(r)
------------------------------------
ms = (20 • 1150)/100 = 230 g

 


B)

Najpierw obliczamy masę roztworu (mr).

dr = mr/Vr   ⇒  mr = dr • Vr

mr = 1,15 • 1000 = 1150

mr = ([g]/[cm3]) • [cm3] = [g]

mr = 1150 g

 

Obliczamy masę soli (ms).

Cp = ms/mr • 100 %   ⇒  ms = (Cp • mr)/100 %

ms = (20 • 1150)/100 = 230

ms = ([%] • [g])/[%] = [g]

ms = 230 g

 

Odpowiedź:

Należy rozpuścić 230 g CuSO4.

Average: 4 (3202 votes)

Komentarze

25

Fajne, ale za mało bardzo trudnych zadań ;(

Dziękuję bardzo :D

dzięki temu poprawiłem zagrożenie dzieki wielkie

jutro spr... ;_______; DZIĘKI WIELKIE! ;d

Nic dodać, nic ująć :P dzieki

w końcu to zrozumiałam DZIĘKI WIELKIE :-)

dzięki jutro spr napewno dobrze napisze

Dzięki za pomoc :)

ja szukam zadań ze stężeniami kwasów ..

całkiem nieźle wytłumaczone...

Dzięki - świetne :)

bardzo dobra do nauki dzięki wielkie :)

dzięki wielkie :*:*:* uratowaliście mi życie :*:*:* i nie tylko mi bo Manti uczy się ze mną na skajpaju :*:* supcio dzięki iksde

jutro spr;____; dzieki wielkie

dzięki wielkie ;)

Dziękuję bardzo ;*

Naprawdę bardzo fajna strona!!!
W szkole ciężko było mi to pojąć, a dzięki tej stronie udało mi się. :)

DZIĘKI WIELKIE! jutro kartkówka, którą na pewno dobrze napiszę!!! :)

Bardzo dobrze opisane super

O dobrze, że stęzenie w końcu zostało omówione właśnie tutaj w Preply. Ja kocham się uczyć i zawsze uważałam, że nauka chemii jest niezwykle ciekawa http://sila-wiedzy.pl/nauki-scisle/chemia/311-nauka-chemii-moze-byc-ciek...

Super strona. Polecam tym, którzy mają problemy z zadaniami z chemii.

Dzisiaj kolokwium dzięki :D

Zadania zróżnicowane, na całkiem wysokim poziomie, na każde zadanie inna metoda... Bardzo przydatne jak ma się chęci.

zad. 2
Podaj masę wody zawartą w 1 % roztworze wiedząc, że rozpuszczono w nim 5 g NaOH.
z def. Cp wiemy, że w 100g 1% roztworu znajduje się 1g substancji.
pyt. Gdzie i jak jest podane , że 1g substancji znajduje się w 100g wody.

NICE!

Dodaj komentarz

Plain text

  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.

Partnerzy Portalu

laboratoria.net

Rekomendowane Firmy

Notatek.pl - Materiały na studia: notatki, ćwiczenia, wykład

Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski

Fiszkoteka