artykuły

Klasy zagrożeń w systemie GHS

Average: 3.9 (18 votes)

„Klasa zagrożenia” oznacza charakter zagrożenia wynikający z właściwości fizycznych, zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska.

(na podstawie Załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. - Dz.Urz. UE nr L 353 z 31.12.2008, s.36-140)

 

Globalny System Zharmonizowany - Globally Harmonized System (GHS)

Brak głosów

Aby zapewnić ochronę zdrowia ludzi i środowiska, w tym warstwy ozonowej oraz ułatwić światową wymianę handlową, w ramach struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), opracowano ujednolicone kryteria klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin pod nazwą GHS (Globally Harmonized System - Globalny System Zharmonizowany).

Jak często wzorcować przyrządy pomiarowe?

Average: 4.9 (16 votes)

Prowadząc nadzór nad wyposażeniem pomiarowym stajemy przed pytaniem jak często wzorcować (inaczej: kalibrować) dany przyrząd pomiarowy oraz wzorce odniesienia lub wzorce robocze?

Czarna maź czy czarne złoto?

Average: 3 (2 votes)

Ropa naftowa - XXI wiek, ceny ropy naftowej na rynkach światowych oscylują w okolicy 100 dolarów za baryłkę. Czarne złoto, tak inaczej nazywana jest ropa naftowa. Ten produkt matki ziemi odgrywa bardzo istotną rolę w gospodarce światowej obecnej epoki, a także w życiu każdego człowieka, w krajach rozwiniętych.

Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów), oraz nazwy określające ich znaczenie i symbole

Average: 3.9 (67 votes)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/użytkowników podczas pracy z substancjami i preparatami niebezpiecznymi, opracowano odpowiednie wzory graficznych znaków ostrzegawczych i symboli określających ich znaczenie. Zgodnie z odpowiednimi przepisami znaki te należy umieszczać na opakowaniach substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.

 

Znikająca truskawka? - czyli termodynamika na co dzień

Average: 3 (3 votes)

Kilka lat temu zainteresowało mnie pewne zjawisko. Kiedy to wśród sterty zebranych truskawek znalazłem jedną o dość interesującym kształcie. Była to nieprzeciętnie duża truskawka i do złudzenia swoim wyglądem przypominała serce. Tak spodobał mi się ten okaz przyrody, że postanowiłem zachować go na pamiątkę przynajmniej na jakiś czas ;). W tym celu umieściłem truskawkę w zamrażalniku. Miałem wtedy nadzieje, że jako mrożonka przetrwa długi czas w niezmienionej postaci, lub prawie niezmienionej.

Ketony - grupa funkcyjna

Brak głosów

    Ketony to związki chemiczne , w których cząsteczkach grupa karbonylowa połączona jest z dwiema grupami węglowodorowymi (alkilowymi lub arylowymi).

Halogenki - grupa funkcyjna

Average: 2 (1 vote)

Halogenki to związki chemiczne, w których atom węgla połączony jest z jednym z pierwiatków 17 grupy układu okresowego pierwiastków.

Etery - grupa funkcyjna

Brak głosów

    Etery są to pochodne alkoholi lub fenoli, w których atom wodoru grupy -OH zastąpiony został przez alkil, lub aryl (grupy alkilowe lub arylowe połączone z atomem tlenu).

Areny - grupa funkcyjna

Average: 2.8 (5 votes)

   Areny - węglowodory aromatyczne, są to cykliczne węglowodory posiadające układ naprzemiennie położonych sprzężonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla.

Strony

Subskrybuj RSS - artykuły

Partnerzy Portalu

laboratoria.net

Rekomendowane Firmy

Notatek.pl - Materiały na studia: notatki, ćwiczenia, wykład

Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski

Fiszkoteka